Lahden paikallistaksalähetykset
Kerhoillassa 29.9.14 käsiteltiin mm. Lahden kaupungin alueen paikallistaksalähetyksiä.
Yllä olevassa kuvassa ote kiertokirjeestä 39/1956.

Paikallistaksa 1.3.1956-
1.1.52-31.5.56 15 mk (norm. 25 mk), kirje 20 g
1.6.56-31.12.62 20 mk (norm. 30 mk)
1.1.63-30.6.63 0,20 mk (norm. 0,30 mk)
Paikallistaksat pois käytöstä 1.7.1963 lukien

Kerho kannustaa kaikkia jäseniä ja muitakin asiasta kiinnostuneita etsimään näitä kohteita.
Löydöistä voi ilmoittaa kerhon pj:lle tai muille yhteyshenkilöille.