HISTORIIKKIA

 

LAHDESSA 6. – 7.10.1984 JÄRJESTETYN LAPOEX 84 – KANSALLISEN NÄYTTELYN  LUETTELOTEKSTISTÄ:

 

LAHDEN POSTIMERKKIKERHON 40 –VUOTISTAIPALEELTA

 

 

Juhlavuosina on monesti tapana muistella menneitä, kirjoittaa historiaa. Tiedot tuntuvat helposti kuivalta jutustelulta, mutta asioiden ja tapahtumien tallentaminen jälkipolville on aina paikallaan.

 

Vaikka vietämme juhlaamme jo nyt, 6.- 7.10., ensikeväisen Nordia –näyttelyn johdosta, on varsinainen merkkipäivämme 25.4.1985. Tuona päivä 40 vuotta aikaisemmin oli joukko lahtelaisia postimerkkeilystä kiinnostuneita kokoontunut Lahden kauppaklubille keskustelemaan postimerkkikerhon perustamisesta. Tuosta päivästä toimintamme sitten alkoi. Vielä tänä päivänä on joukossamme kolme perustajajäsentä, joista Lauri Vakkilainen ja Hugo Sarimo ovat jatkuvasti aktiivisesti mukana. Heidän kerhotoimintansa on omiaan osoittamaan uskollisuutta perustamaansa yhdistystä kohtaan.

 

Heti perustamisen jälkeen alkoi yhdistyksen jäsenmäärä kasvaa pikaista vauhtia. Saman vuoden lopulla jäseniä oli jo 58 ja vuonna 1956 lähes sata. Tämän jälkeen alkoi laskukausi vuoteen 1965 saakka ollen jäsenmäärä tuolloin 79. Sen jälkeen onkin joukkomme jatkuvasti ollut pienessä kasvussa ja tällä hetkellä jäseniä on seuraavasti: kunniajäseniä 3, ainaisjäseniä 29 ja varsinaisia jäseniä 95, yhteensä 127. Kerhoilloissa on keskimäärin kävijöitä n. 35 iltaa kohden.

 

Tämän 40 vuotisen toimintansa aikana on kerho kutsunut kunniajäsenikseen 7 ansiokkaasti ja väsymättömästi toiminutta kerholaista. Haakon Kurtze, perustajajäsen ja yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja, Hugo Sarimo, Eino Vikström, Konrad Inberg, Topi Petänen, Väinö Hovila sekä Lauri Vakkilainen.

 

Kerhon puheenjohtajina ovat toimineet seuraavat:

1945 – 47      Haakon Kurtze

1948 – 49      Konrad Inberg

1950              Hugo Sarimo

1951              Eino Vikström

1952              Eino Pasanen

1953 – 55      Eino Vikström

1956              Lasse Aaltonen

1957 – 58      Konrad Inberg

1959 – 61      O.V. Järmä

1962              Haakon Kurtze

1962              Lasse Aaltonen

1963 – 68      Pauli Helenius

1969 – 72      Pauli Mäkelä

1973 – 81      Hannu Massinen

1982 -           Pekka Taitto

 

ja sihteereinä seuraavat:

1945 – 46      Birger Saarinen

1947 – 49      Herman Seeck

1950 – 52      O.V.Järmä

1953              Aimo Keränen

1954 – 55      Hugo Sarimo

1956              Arto Rinne

1957              O.V.Järmä

1958              Arto Rinne

1959              Teuvo Rinne

1960              Pentti Lahtinen

1961              Onni Koskela

1962 – 68      Arto Rinne

1969 – 72      Hannu Massinen

1973 – 81      Pekka Taitto

1982              Sakari Haatainen

1983 -           Tauno Nikkilä

 

 

sekä rahastonhoitajina seuraavat:

1945 – 47      Reino Kyläkallio

1948              Samuel Nyman

1949              Irja Hansson

1950 – 67      Sulo Järveläinen

1968 – 78      Matti Simolin

1979 -           Juhani Siltanen

 

Suomen filatelistiliitto ry on kuluneen 40 vuoden aikana myöntänyt seuraaville kerhomme jäsenille Pro Philatelia –mitalin tunnustuksena pitkästä ja väsymättömästä päivätyöstä postimerkkeilyn parissa:

1965              hopeisena       Haakon Kurtze

                      pronssisena    Sulo Järveläinen

                                            Konrad Inberg

                                            Eino Vikström

                                            Hugo Sarimo

 

1970              pronssisena    Pauli Helenius

                                            Pauli Mäkelä

                                            Arto Rinne

 

1975              pronssisena    Heimo Nurmi

                                            Eino Seppänen

                                            Matti Simolin

 

1980              pronssisena    Hannu Massinen

                                            Pekka Taitto

 

 

 

 

 

 

Lahden postimerkkikerho on lisäksi myöntänyt ansiokkaasta ja kerhon toimintaa tukevasta työstä seuraavat ansiomitalit:

 

1970              pronssisena    Väinö Hovila

                                            Konrad Inberg

                                            Pentti Niittylä

                                            Hugo Sarimo

                                            Samuel Nyman

                                            Onni Koskela

                                            Topi Petänen

                                            Heimo Nurmi

                                            Matti Simolin

 

1975              pronssisena    Olavi Kokko

                                            Lauri Vakkilainen

                                            Pauli Mäkelä

                                            Pentti Lahtinen

 

1980              hop.               Lauri Vakkilainen

pronssisena    Olavi Kokko

                      Topi Petänen

                      Hugo Sarimo

                      Matti Simolin

                      Pauli Mäkelä

pronssisena    Esko Seitsonen

                      Dan Christensen

                      Juhani Siltanen

 

Hyvien edellytysten myötäilemänä on toiminta ollut vilkasta ja pirteää jo alkuvuosista lähtien ja nuoruudestaan huolimatta kerho järjesti ensimmäisen postimerkkinäyttelynsä 26. – 27.4.1947. Seuraava, tosin propagandamielessä järjestetty näyttely, pidettiin Suomen Filatelistiliiton vuosikokouksen ja Postimerkin päivän vieton yhteydessä 6.4.1952. Tämän jälkeen olikin näyttelytoiminnassa pitkä tauko, kunnes vasta vuodesta 1970 lähtien on alettu järjestää näyttelyitä viiden vuoden välein. Ensimmäinen Suomessa järjestetty kansallinen nuorisonäyttely, ”Nuoriso 70”, järjestettiin Lahdessa 24.- 25.10.1970. Näyttelyssä oli mukana kutsuttujen luokassa myös pohjoismaisia nuorisokokoelmia. Tammi – helmikuun vaihteessa 1974 järjestimme Lahden Säästöpankin aulassa kerhomme toimintaa esittelevän näyttelyn, jonka yhteydessä pyrimme antamaan tietoja merkkeilystä kiinnostuneille. Seuraava kerhonäyttely järjestettiin 25. – 26.10.1975. Kutsuttujen luokassa oli esillä muutama varsin huomattava suomalainen kokoelma. Viisivuotiskauden jälleen päätyttyä oli meillä kerhonäyttely 1. – 2.11.1980, joka tilaisuus samalla liittyi kaupunkimme 75 vuotisjuhlallisuuksiin. Postimerkin päivän viettoon olemme ottaneet osaa useina viime vuosina. Osallistumisemme kansallisen tason näyttelyihin on jonkin verran aktivoitunut menneistä vuosista, varsinkin nuorison osuus on ollut merkittävä ja tuloksekas. Viime vuosien näytteillepanijoista mainittakoon Eino Seppänen, Dan Christensen, Esko Seitsonen, Hannu Salo ja Pekka Taitto.

 

 

 

 

Hiljaisina hämäläisinä kerhoiltoihimme kaivattaisiin ohjelmanpitäjiä. Kukin meistä on vuosien ajan toivonut esitelmätilaisuuksia ja muita esityksiä kerhoiltoihin, mutta emme ole huomanneet itse ottaa aloitetta. Jäämme odottamaan vain kaverin toimenpidettä. Vuosien kuluessa olemme kuitenkin saaneet kuunnella ansiokkaita esityksiä filatelian eri aloilta, sekä omasta takaa että vierailijoiden esittäminä. Esitelmöitsijöinä ovat olleet mm. Sulo Kinnunen, Matti Poutvaara, Jaakko Kemppainen, E.A.Hellman, Bengt Zimmerman, Olavi Sahlberg, Mikko Ossa, Aaro Laitinen, Pentti Anttila ja Matti Sipari.

 

Ulospäin näkyvimpänä toimintana kerhossamme on jo vuodesta 1958 lähtien Lahden Hiihtoseuran kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti hoidettu Salpausselän hiihtojen filateliapalvelua. Varsinainen taloudellinen hyöty on ollut varsin vähäinen, mutta kerhon nimeä tämä tehtävä on osaltaan tehnyt tunnetuksi. Varsinkin Lahdessa pidetyt MM – kisat ovat tässä tehtävässä työllistäneet monta kerholaista. Kerhon aikaansaannoksiksi voitaneen myös lukea muutamien postimerkkien ensipäivänleimauksen järjestäminen Lahdessa.

 

Kerhomme jäsen Esko Seitsonen on vuonna 1982 saanut kansallisen näyttelyn palkintotuomarin pätevyyden, joten hänen filateelisia tietojaan ja taitojaan saamme varmasti käyttää hyväksi myös kerhon piirissä.

 

Jo perustamisestaan lähtien on kerhomme pyrkinyt ohjaamaan myös nuorisoa harrasteessamme. Nuoriso-osasto on perustettu jo v. 1946 ja toiminta on siitä lähtien ollut säännöllistä. Nuoriso-osasto on saanut toimintaansa erimuotoista apua pääkerholta sekä useilta yksityisiltä kerholaisilta. Lahden kaupunki on luovuttanut kokoontumistilan ja myös Suomen filatelistiliitto myöntää vuosittaisen avustuksensa. Varsinkin alkuaikoina oli nuorisotyössä näkyvästi mukana myös seurakunta. Oman nuoriso-osaston lisäksi toimii tälläkin hetkellä Joutjärven seurakunnan ylläpitämä kerho, jonka jäsenet on hyväksytty Lahden postimerkkikerhon nuorisojäseniksi. Em. näyttelyiden lisäksi ovat nuorisokerholaiset järjestäneet omia näyttelyitään 23.2.1952, 20.2.1954 ja 19.2.1960. Monet nuorisojäsenistämme ovat kokoelmillaan saavuttaneet hyvää menestystä myös Lahden ulkopuolella, jopa ulkomailla. Heistä mainittakoon Hannu Rasehorn ja Petteri Hannula.

 

Tässä yhteydessä on syytä muistaa kiitoksella menneiden vuosien aikana toimineita nuoriso-ohjaajia, kuten Pauli Mäkelää, Sulo Järveläistä, Seppo Tirkkosta, Hannu Massista, Veijo Patomoa, Heimo Nurmea, Seppo Sauraa, Juhani Siltasta, Erkki Tossavaista, Pekka Nikkistä ja Juha Ripattia.

 

Kerhomme kokoontumispaikka oli pitkään pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta Lahden Seurahuone. Viimeiset vajaat 10 vuotta olemme nyt kokoontuneet Valtakulman, tätä nykyä Ascot´in tiloissa, missä meillä on ollut hyvät ja valoisat puitteet.

 

Kerhomme on menneiden vuosien aikana vakiinnuttanut asemansa niin Suomen Filatelistiliiton paikallisena jäsenjärjestönä kuin sisäisesti eri toimintamuodoissaan, mitkä jäsenistö näyttää hyväksyneen. Vuosikokousten yhteydessä usein sanotaan kiitoksen sanoja kerhon johdolle. Kiitokset tehdystä työstä ovat aina paikallaan ja tässä haluankin esittää parhaimmat kiitokseni koko jäsenistölle, kerhomme selkärangalle, hyvästä aktiivisuudesta toivottaen menestystä tulevassakin yhdistystoiminnassa.

 

Pekka Taitto